Teksten downloaden

Welkom op de tekstenpagina van Christos.nl

ER ZIJN SINDS 02 FEBRUARI 2024 WEER NIEUWE TEKSTFRAGMENTEN OP DEZE PAGINA GEPLAATST!
ZIE DE NIEUWTJES PAGINA VOOR ALLE INFORMATIE IN HET KORT...

Het totale werk is als uitgebreide bestanden, maar nu ook als drie bundels te downloaden. De drie bundels vullen elkaar aan. De teksten wijken gezien de letterlijke vertaling óók qua inhoud af van álle huidige bijbelvertalingen. Voor hen die interesse hebben in het einde van deze tijd, maar ook het aanbreken van de nieuwe tijd, dan komt u hier zeker aan uw trekken! Neem alle tijd en stel het tot hoogste prioriteit en u zult niet teleurgesteld worden. Succes en doe er uw voordeel mee. Hierbij de drie bundels (waarvan de eerste diverse bijlagen heeft):

1. Onthulling van Joannes (traditioneel: Openbaring van Johannes) - 85 pag. (versie: 03-10-2022-b)
Een kleine meer printvriendelijke versie voor dagelijkse studie (33 pag.) is hier: Printversie van de Onthulling van Johannes.
Lees alles hierover en volg verdere ontdekkingen op de uitgebreide informatie-pagina van: Toelichting bij onthulling van Joannes <-- klik titel,
of download de toelichting als PDF-bestand: Toelichting op de Onthulling van Joannes.
Download hier de: Paralel Tabel (versie: 03-10-2022) een chronologisch overzicht, zover het mogelijk is, van deze eindtijd-profetie.
En hier de Bijlage 1 van de Paralel Tabel (versie: 03-10-2022) over de andere tijdsindeling van de Draak en de Vrouw.
NIEUW: bijlage over vers 9:11

2. Parabelen Boekje - 27 pag. (versie: 25-10-2022)
Een boekje met dat gegeten moet worden. Bevat de instructies van Christos Jehsoe en als u die leest en onthouden gaat, dan zal Christos en de vadergod in u zichtbaar worden.

3. Profetie Bundel - 18 pag. (versie: 25-10-2022)
Een bondige verzameling met letterlijk vertaalde profetieën uit het Nieuwe Testament plus aanvullend sleutelfragmenten uit de LXX.

De volgende teksten zijn nog niet in de bovenstaande bundels opgenomen:

Paralel op de Ontuchtpleegster en de Draak van Openbaring
- Mozes ontvangt het model 
- Parabel van de Oeranos 
- Zonen van vetheid in Zacharia
LXX Psalm 109
- Dekaloog
Gouden Reukoffer-altaar
Jehsoe in Jesaja 49
Naam van God verteld aan Mozes in het Grieks
Sprinkhanen hebben GEEN koning
Wie was Zorobabel?

Tip: Het is een aanrader om alle onderstaande teksten tevoren te downloaden. Dan heeft u de teksten altijd bij de hand, ook als deze website ooit offline of dankzij zoekmachines slecht vindbaar mocht zijn. Klik met uw rechter muisknop hieronder op één van de vetgedrukte titels en dan "opslaan als", om de teksten te downloaden.

(NIEUW!) FRAGMENTEN UIT RAHLFS LXX EN NT VERWIJZEND NAAR DE APOKALYPS

In deze rubriek teksten waarnaar de Openbaring van Johannes verwijst of uit citeert. Binnenkort vermeld ik ook de versnummers uit de Openbaring van Johannes erbij en of dit een verwijzing of een citaat betreft.

Profetie van de Cataclysme aan Noach - Genesis 6, Rahlfs LXX (versie: 01-07-2023)
Komst van de Cataclysme - Genesis 7, Rahlfs LXX (versie: 01-07-2023)
Na de Cataclysme - Genesis 8, Rahlfs LXX (versie: 01-07-2023)
De Boog als teken van het Testament - Genesis 9, Rahlfs LXX (versie: 01-07-2023)
Een geschiedenis uit de voortijd, wat ook bekend is bij studenten van Griekse mythologie, waarbij de giganten het opnemen tegen de goden en het aardoppervlak bederven. Uiteindelijk is de Meester God het beu en besluit om Noë (Noach) te waarschuwen en hem de opdracht te geven om een enorme archiefkist (een ark) te bouwen. Na het bouwen stuurt de Meester allemaal dieren die tezamen met Noë voor een jaar in die grote doos moeten vertoeven, omdat Meester God het aardoppervlak ging schoonspoelen met bergenhoog water. De cataclysme - de neerspoeling - zorgde voor een nieuwe wereld, waarbij God - verleidt door een heerlijke barbecue-lucht van de offerpresentatie van Noë - een wilsbeschikking geeft voor alle mensen en dieren op het aardoppervlak, zolang men zich voortplant. In die nieuwe wereld dient men ook vlees te gaan eten om aan alle dagelijkse voedingsstoffen te komen, dus zegt Meester dat men net als de planten nu ook alle kruipers kan eten. In onze huidige tijd, met een regenboog-beweging van politieke correctheid, tezamen met de Ruiters van de Apocalyps in de Openbaring van Johannes hoofdstuk 6, zal men dit verhaal uit het Griekstalige Oude Testament - de LXX - een heel andere kijk krijgen op de profetie. Want zoals de geest toen het water rustig maakte, zo zal bij het verbreken van deze wilsbeschikking, de geest ook weer loskomen van het aardoppervlak, met alle gevolgen van dien - wat ook te lezen is in de profetie van Johannes en de oude profeten.

Lied van Mozes - Exodus 15, Rahlfs LXX (13-01-2024)
Vertaling van het Lied van Mozes uit Rahlfs LXX, waarnaar Johannes naar verwijst als het lied dat in de Oeranos gezongen wordt. Na het liet volgt een conclusie en een reactie van profetes Mariam, die feitelijk de eerste zinnen van Mozes herhaalt. 

Schapen en Herders - Ezechiël 34, Rahlfs LXX (24-12-2023)
Een boodschap van de Meester God kwam een paar duizend jaar gelden tot de Oud-Testamentische profeet Ezechiël, waarbij de Meester aankondigt dat hij de huidige herders van hun functie ontslaat en de schapen nu zelf gaat leiden. Daarbij stelt hij iemand uit de stamboom van David aan als koning over de schapen en wordt hij hun god. De troon in de Openbaring van Johannes verwijst hiernaar door Jehsoe als het lammetje dat geslacht is en zal heersen, maar ook de schapen zal brengen waar hij ook zal gaan.
Bijzondere elementen uit de tekst zijn een verwijzing naar de "dief in de nacht" waarbij Jehsoe binnenkort zijn schapen komt halen - klaarblijkelijk in een moment van wolk en duisternis - en een verwijzing naar de dwarsbalk van de martelpaal, waarmee hij uiteindelijk zijn eigen volk verlost. Deze en andere elementen in de tekst zijn niet terug te vinden in de versies van traditionele bijbels...

- zie ook de NT: Schapen en hun herder, de herder en zijn schapen - Johannes 10, NT (31-12-2023)
In de parabel van de Goede Herder vertelt Jehsoe dat schapen alleen naar de stem van hun eigen herder luisteren en wegvluchten van de vreemde loonwerker of dief. Zo zijn ook zijn schapen altijd ongehoorzaam geweest naar andere herders, maar als zij zijn aankondiging van het aankomende koninkrijk luisteren, zullen ze daar zeker gehoor aan geven. Jehsoe zet de denkwereld van de Joden op hun kop en zij willen hem daarom stenigen. Hij verklaart zijn eigen ziel te kunnen afleggen en weer opnemen, omdat God hem dat zo gegeven heeft. Daarbij wordt hij beschuldigt van demonie en later ook blasfemie. 

Weeën bij het geluid van krijgstrompetten - Jeremia 4, Rahlfs LXX (versie: 20-11-2023)
Pijn in mijn buikholte! Pijn in mijn buikholte!
De buikholte - in het Grieks: koilia - is ook de plaats waar de baby op het moment van een zwangerschap bevinden. Desondanks Jeremia een man is, verwijst de plaats naar het hebben van pijnlijke weeën. Wee, wee, wee en de Grond - het aardoppervlak onder de Oeranos - wordt ontvolkt. Toch is het niet het doel van de Meester om de gehele kosmos te beëindigen in de laatste dagen, maar wel te ontvolken.

Tobia over het toekomstige Jeruzalem - Siniatische Tobia 13, Rahlfs LXX (versie: 12-08-2023)
De Siniatische versie van het gebed van Tobia herkenning zal opwekken bij lezers van de Openbaring van Johannes, over de stad van goud en edelstenen. De tekst is moeilijk te vergelijken met de versie van deze tekst in de traditionele Deuterocanonieke boeken, omdat daar een Latijnse grondtekst gebruikt is met andere versnummering. Er is ook een Vaticaanse Griekse versie van dit manuscript, maar daarin heet de schrijver Tobit, zie hieronder:

Tobit over het toekomstige Jeruzalem - Vaticaanse Tobit 13, Rahlfs LXX (versie: 13-08-2023)
Betreft het gebed van Tobit over het laatste oordeel en de komst van het Nieuwe Jeruzalem als de stad van goud en edelstenen dragend de naam en glorie van God.

Onderzoeker van harten en nieren - Jeremia 4, Rahlfs LXX (versie: 20-11-2023)
Niets is dieper dan het hart van de mens. De Meester is de enige onderzoeker van motivaties en intenties van de mens. De mens die op oneerlijke wijze zijn rijkdom verkregen heeft, zal het in de Nieuwe Aioon - de Nieuwe Tijd - ontnomen worden.

Gezegde van Bloedend Tandvlees volgens Jeremia - Jeremia 38, Rahlfs LXX (versie: 19-12-2023)
Gezegde van Bloedend Tandvlees volgens Ezechiël - Ezechiël 18, Rahlfs LXX (versie: 01-12-2023)
Waarom heerst er de gezegde in het oude Jeruzalem, dat wanneer een vader jonge druiven eet, zijn zoon daaronder lijden moet? U kunt de versie van Jeremia vinden in de traditionele bijbels vinden onder Jeremia 31.

Parabel van de pottenbakker - Jeremia 18, Rahlfs LXX (versie: 29-12-2023)
Jeremia krijgt de opdracht van Meester om naar het huis van de pottenbakker te gaan. Terwijl de pottenbakker bezig is met zijn klei, verteld de Meester hoe hij naar koninkrijken kijkt. De koninkrijken zijn als het werk van een pottenbakker met klei. Als het werk niet goed blijkt te zijn, dan tilt de pottenbakker de klei op en werpt die weer op de werkbank, om daar vervolgens weer naar zijn inzicht een mooi werk van te maken. De Meester doet dat ook zo op die manier. Als een koninkrijk geen rechtvaardige weg meer wil bewandelen, dan waarschuwt hij door zijn profeten. Als dit koninkrijk weer terugkeert op de rechtvaardige weg, dan heeft de Meester zelfs nog mooiere plannen met een dergelijke koninkrijk. Maar als een koninkrijk besluit juist nog meer van de Meester af te keren, dan pakt hij dat koninkrijk als klei en werpt het op zijn werkbank.
Het "werk van de pottenbakker" wordt ook genoemd in de Openbaring van Johannes en verwijst daarmee naar deze parabel.
(In hoofdstuk 19 is het vervolg van Jeremia bij de pottenbakker, maar dat vertaal ik op een later moment.)

Israel had de bron van Levend Water verlaten - Jeremia 3, Rahlfs LXX (versie: 17-12-2023)
Het Israel van deze wereld had de Meester God - die een gratis cadeau is - de rug toegekeerd en besloten afgoden zich af te beulen en te verneden voor idolen en waanbeelden. 

Zolang zon, maan en sterren bestaan, bestaat het geslacht Israel - Jeremia 38, Rahlfs LXX (versie: 19-12-2023)
Deze tekst verteld over het moment wanneer het geslacht van Israel als natie onder God verworpen gaat worden. Ter vergelijking kunt u de hier vertaalde LXX versie vergelijken met de traditionele versie onder Jeremia 31 in traditionele bijbels, waarbij de vers volgorde anders gecomponeerd is.

Beenderen op de vlakte - Ezechiël 37, Rahlfs LXX (versie: 05-12-2023)
De Meester brengt profeet Ezechiël bij een vlakte met ontzettend veel botten van mensen. Het beeld is een voorteken dat in de laatste dagen het gehele volk van het huis van Israel opgewekt zal worden, zoals te lezen is in de Openbaring van Johannes.

Goog en Magoog - Ezechiël 38, Rahlfs LXX (versie: 14-12-2023)
De Meester vertelt aan Ezechiël dat Goog tezamen met een groot aantal naties zal opgaan naar het land van Israel om het uit te plunderen, dat overeenkomt met Openb. 20:8. Ze willen de waardevolle grondvesten roven...
Bij vers 18 wordt er opnieuw een tijdperk genoemd en dat vormt een breekpunt in de profetie, wat sterk overeenkomt met de beschrijving van aardbevingen en hagelstenen in de Openbaring van Johannes die het einde van het vlees op het aardoppervlak tot gevolg heeft.

Profetie over Goog - Ezechiël 39, Rahlfs LXX (versie: 15-12-2023)
Heeft u de Openbaring van Johannes gelezen? Dit fragment uit het boek Ezechiël - uit het Griekstalige Oude Testament: de LXX - staan thema's als: de maaltijd voor de vogels, het meer van vuur, een blijvend grafmonument, het samenkomen uit alle volken naar de grond van Israel en het verdwijnen van Gods boosheid...

Lengtemaat voor het meten van de tempel - Ezechiël 40, Rahlfs (versie: 20-01-2024)
Een man met een gezicht als van blinkend koper, leidt Ezechiël rond door het nieuwe land met de nieuwe stad en de nieuwe tempel dat in de verre toekomst moet gaan geworden. In de daarop volgende tekst en verdere hoofdstukken beschrijven alle gebouwen, kamers, ruimtes met alle maten.
Als vertaler van deze teksten ben ik nog druk bezig met de overige versregels van hoofdstuk 40, maar er woorden bijzonder veel woorden gebruikt in deze Griekse versie die niet in de academische woordenboeken voorkomen. Er moet dus nog veel gepuzzeld gaan worden, voordat ik u de rest kan laten lezen. Gelukkig worden veel van die vreemde woorden ook bij de Tempel van Salomoon in LXX's 3 Koningen gebruikt, dus kan op basis daarvan wel het één en ander herleidt gaan worden. Ja, en ook die heeft u nog van mij te goed als die compleet en in goede orde vertaald is. 
Maar nu, dit korte tekstfragment is een regelrechte verwijzing naar de boodschapper - of engel - die in de Openbaring van Johannes in hoofdstuk 11:1 maar ook in 21:15. Het woordgebruik, inclusief de uitgangen van de werkwoorden, zijn identiek. Waar Johannes schrijft: meet de tempel, dan betreft het overduidelijk deze tempel.
Ezechiël krijgt de opdracht om het op de wijze zoals hij het te zien krijgt, ook aan het Israel te presenteren. Hij moet het regelen of opstellen in zijn hart.
De nieuwe lengtemaat die in dit korte fragment beschreven staat is gelijk aan het riet in de hand van die man. De lengte is zes ellen en een handpalm, kortweg: 3 meter.

Poortgebouwen en Naam van de stad - Ezechiël 48, LXX (versie: 16-12-2023)
Deze Griekse versie van Ezechiël werpt een compleet ander beeld op de stad. Er wordt bijvoorbeeld niet gesproken over de omtrek van de stad, maar de omtrek van poortgebouwen...

 

LAATSTE INSTRUCTIES (GEBODEN) VAN CHRISTOS

Instructies van Christos - Joannes 14 (versie: 25-10-2022)
Wie zijn woorden in zich bewaard en houdt, daar zal Jehsoe met vader gaan wonen. Lees heel zorgvuldig. Het bevat alle informatie die u nodig heeft voor deze tijd. Stel het niet uit en ga er vandaag nog tijd voor vrij maken om goed te lezen.

Parabel van de wijnstok, over het vasthouden van zijn woorden - Joannes 15 (versie: 25-10-2022)
De woorden/geboden/instructies/uitspraken van Christos zijn geest. Wie ze vasthoudt, zal de (wonder)werken van God doen.

Ik Vertrek... naar de Oeranos - Joannes 16 (versie: 25-10-2022)
Dit is de minst relevant van deze serie als het gaat om de instructies. Als starter is het dan ook aan te raden hoofdzakelijk op de eerste en wanneer u die kan reciteren (uit het hoofd kan voorlezen) dan nummer 2 (de Parabel van de Wijnstok). Doe er uw voordeel mee.
 

THEMA: KONINKRIJKS PARABELEN

Idiote vrouwen zonder olie voor hun fakkels - Matthaios 25 (versie: 06-10-2022)
Een parabel van zij die onvoorbereid op de spreekwoordelijke "dag van de dief" aan het wachten zijn. Zeker in deze tijd moet dit een wake-up-call zijn. Verder geeft het profetische details over de "dief" zelf, althans, voor de rustig lezende lezers. Maar dat geldt voor alle teksten dat u het rustig dient te lezen ;)

Met geld een eeuwige tent kopen - Lukas 16 (versie: 29-09-2022)
Een parabel over een corrupte bestuurder die bang was op straat te komen en daar een creatieve oplossing voor bedacht. Zij die God vergeten zijn, maar met geld een vriend hebben verkregen, kunnen toevallig zich hebben ingekocht in de eeuwige tenten.
Ten tweede schetst Jehsoe dat betrouwbaarheid in het kleine te zien is, waarna iemand de "werkelijkheid" waard is.

Pit van de mosterd, volgens Matthaios - Matthaios 13 (versie: 15-08-2022)
Pit van de mosterd, volgens Mark - Mark 4 (versie: 04-08-2022)
Pit van de mosterd, volgens Lukas - Lukas 13 (versie: 08-08-2022)
Parabel over de groei van het woord.

Zuurdesem, volgens Matthaios - Matthaios 13 (versie: 15-08-2022)
Zuurdesem, volgens Lukas - Lukas 13 (versie: 09-08-2022)
Symbolische vergelijking naar de automatische doorwerking van het geestelijke in de mens na het "eten" van het woord, maar dit kan ook de doorwerking zijn van een niet zuiver woord. Elders in het NT wordt een vergelijking gemaakt met het zuurdesem van de Pharizeeërs, wat dus een andere uitwerking op de mens heeft. Belangrijk om dit soort teksten te schiften van van elkaar apart te zetten.

Schat in de akker, volgens Matthaios - Matthaios 13 (versie: 16-08-2022)
Opnieuw een gelijkenis over een vinder van het Koninkrijk van God.

Handelaar en de parel, volgens Matthaios - Matthaios 13 (versie: 16-08-2022)
Opnieuw een parabel over de waarde die men aan het Koninkrijk geeft, gevolgd door een zeker irrationeel handelen, maar daar heeft iedereen last van die uiteindelijk het vat.

Aan die hét heeft, zal gegeven worden - Matthaios 4 (versie: 04-08-2022)
Jehsoe zegt: let op hoe u hoort. En dat geldt ook voor hoe er vertaald wordt. Lees deze letterlijke vertaling nog eens goed en leg het naast de instructies van Christos en zijn parabelen.

Wie het meeste had, ontving meer - Lukas 19 (versie: 11-08-2022)
Een edel mens zou het koningschap gaan ontvangen over zijn land op een verre plek. Dat verwijst naar Jehsoe die naar de Oeranos vertrokken is om later terug te keren. De slaven ontvingen elk het woord en de gene die het de meeste vrucht had laten dragen, ontving het meest onder zijn gezag. Met deze uitleg, zult u het verhaal heel anders lezen. Dan is het... wie hét heeft, die ontvangt!

Praten in parabelen, volgens Matthaios - Matthaios 13 (versie: 16-08-2022)
Een voeg- of overgangstekstje waarin Jehsoe zou uitleggen waarom hij in parabelen tegen het gepeupel. God gaat zijn plannen uitbraken...

Zaaier en het zaad, volgens Matthaios - Mathhaios 13 (versie: 31-08-2022)
Zaaier en het zaad, volgens Mark - Mark 4 (versie: 31-08-2022)
Zaaier en het zaad, volgens Lukas - Lukas 8 (versie: 07-09-2022)
Jehsoe verteld over het horen en vasthouden van het Woord. Het lijkt een suffig verhaaltje, maar het bevat bij verdere studie interessante elementen die het totaalplaatje dat voortkomt uit de Onthulling van Joannes goed aanvullen en illustreren. De oplettende of studerende lezer zal belangrijke details bemerken, waardoor het van een zaai verhaaltje, overgaat naar een profetisch woord over de volheid. De parabel van de zaaier is op verschillende manieren opgeschreven. Zie daarbij de paralel met het zuurdesem en de parabelen over de boeren met onzichtbare oogst en tevens de parabel over de lamp. De combinatie van deze parabelen, tezamen met de Onthulling (Openbaring) van Joannes schetsen de magische werking van het woord, omdat het door te "eten" geest is.

Onzichtbare groei, onverwachte oogst - Mark 4 (versie: 04-08-2022)
Korte parabel met toelichting. Immers, ik wist ook niet hoe graan groeide, voordat ik dat zelf opzocht. Het blijkt een grassoort. Dat groeit. Vervolgens komt er een kopje op de spriet. Vervolgens ontwikkeld daar de vrucht. En die wordt pas onverwacht op het laatste moment zichtbaar. Wat de parabel wil zeggen, is dat het woord - dat geest is - lang genoeg tijd moet hebben om in u te wonen, voordat het uitontwikkeld is. Laat u dus niet afleiden, zoals de eerdere parabel van de "zaaier en het zaad" aangaf.

Parabel van de Lamp I, volgens Lukas - Lukas 8 (versie 06-08-2022)
Parabel van de Lamp II, volgens Lukas - Lukas 11 (versie 06-08-2022)
Parabel van de Lamp I, volgens Mark - Mark 4 (versie 04-08-2022)
Parabel van de Lamp I, volgens Matthaios - Matthaios 5 (versie 13-09-2022)
Parabel van de Lamp II, volgens Matthaios - Matthaios 6 (versie 06-08-2022)
De parabelen - symbolische vergelijkingen - van de Lamp, zijn één van de manieren waarmee het Koninkrijk van God uitgelegd wordt. Het is een lamp, die niet verstopt moet worden, maar een gids is, voor hen die binnen willen komen. Afwijkend in de verschillende versies is die eerste van Matthaios, waarbij de nadruk ligt op "goede werken". Die nadruk past niet bij de overige parabelen, waarbij de nadruk ligt op het woord tot je te nemen en vervolgens het als een zaad uit te laten komen, waarna de rest vanzelf komt. De focus ligt dan op vertrouwen op het woord en niet op het eigen kunnen. De inhoud van het gehele eu-angelion (evangelie) van Matthaios legt de nadruk op het "zelf doen", maar dat is passend bij de auteur, die waarschijnlijk een Joodse leraar is. Op zich is daar natuurlijk niets mis mee, maar door "zelf te doen" ziet niemand het Koninkrijk van God. Voor de starter is het dan ook beter de teksten uit Matthaios nóg niet als voer tot je te nemen, mocht u het effect van het profetische woord zelf eens willen uitproberen...

Lendenen omgord en lampen brandend - Lukas 12 (versie: 07-08-2022)
Een symbolische gelijkenis die aanmoedigd om voorbereid te zijn voor het moment dat de Meester komt, zodat u gelijk met hem mee kan.

Wees als mensen die voorbereid zijn - Lukas 12 (versie: 08-08-2022)
Jehsoe verteld dat we moeten zijn als een huisbaas die waakt voor een dief die wil inbreken. Petros vraagt of dit alleen voor zijn leerlingen of voor iedereen bedoelt is...

Genodigden voor een maaltijd - Lukas 14 (10-08-2022)
Het Koninkrijk van God is als een grote maaltijd waarvoor mensen uitgenodigd waren, tot twee maal toe... Nu is het uw kans.

Met geld een plek in de eeuwige tenten kopen - Lukas 16 (versie: 09-10-2022)
Een parabel over een corrupte beheerder dat ons uitlegt dat als we elkaar helpen in moeilijke tijden, dit zorgt dat op het moment dat het nodig zou zijn, we een plek kunnen verkrijgen in de eeuwige tenten.

 

THEMA: TOEKOMSTVOORSPELLINGEN

De Overblijvers Profetie - Mark 13 (versie: 25-10-2022)
Speciaal voor hen die deze website al kennen vooraf aan de grote oorlog, maar allerlei andere prioriteiten hadden
óf voor hen die het ergens na 2 februari 2023 lezen... Nu, deze profetie is speciaal voor jullie. Deze bevat de details van de 2e tot en met de 6e kairos (zie de Paralel Tabel op deze site). Kans dat jullie het overleven is niet groot, maar ach... nooit geschoten is altijd mis. Zolang jullie het merkteken (betaalmiddel ergens na juli 2023) niet nemen, kan het allemaal nog wel goed komen. ;-)

Wanneer komt het Koninkrijk van God? - Lukas 17 (versie: 25-10-2022)
Eén vraag waarop Jehsoe twee antwoorden geeft: één aan tegenstander, de andere aan zijn leerlingen. De laatste versregel bevat een verwijzing naar fragmenten in de Onthulling van Joannes...

Hoe worden de doden opgewekt? - Eerste Korinte-brief 15 (versie: 03-09-2022)
Fragment met verschillende schrijfstijlen uit één tekst. Na enkele versregels begint het fragment interessant te worden en na een onthulling van een mysterie een onlogische ontknoping, waarbij Romeinen 6 uit de context wordt gehaald. Desondanks beschouw ik als vertaler zijnde het fragment na enkele versregels tot aan de laatste versregels als een waardevol stuk tekst.

APOSTASIA SERIE:
1. Wanneer worden de doden (in Christos) opgewekt? - Eerste Thessalonikenzen-brief 4 (versie: 18-09-2022)
Van de serie: Apostasia... Paul schrijft aan de bijeenkomst van de Thessalonikenzen dat ze zich niet meer hoeven te bedroeven als hun "broers en zussen" overlijden.
2. De Dag komt als een Baranswee -
Eerste Thessalonikenzen-brief 5 (versie: 19-09-2022)
Het einde van deze aioon kondigt zich aan, door het allemaal veilig en vrede lijkt te zijn, maar vervolgens lijkt het ons allemaal te treffen.
3. Tegenwoordigheid - Tweede Thessalonikenzen-brief 2 (versie: 04-10-2022)
Verschrikkelijk lastig te vertalen tekst! Zeker als men het letterlijk wil doen. Toch heb ik de tekst in het geheel goed begrepen, maar het probleem is het vertalen naar normale zinnen. Er staat vooraf een inleiding van de tekst, zodat ik niets van het letterlijke heb hoeven afdoen. Paul schrijft dat het onmogelijk is dat de zogenaamde "wetteloze" komt vooraf aan de "wegzetting". Het gene dat de dief komt halen, moet eerst weg zijn, voordat de wetteloze er kan zijn. Komt de dief terug met zijn witte paarden, dan wordt de wetteloze automatisch buiten werking gesteld. De wegzetting kennen we bijvoorbeeld uit Hollywood-films als 'Left Behind', al zal ik daar maar geen recensie over schrijven, want daarmee doe ik veel zieltjes zeer... In elk geval zal het u als vaste lezer van deze website meer herkennen als "de dief in de nacht". Dus wat Paul eigenlijk schrijft is dat er eerst "dief in de nacht is" en dan pas trompet nummer 6 met de verschijning van de wetteloze (dit is de tweede trompet volgens Paralel Tabel die ook op deze site te downloaden is).
Tot zover de Apostasia-serie.

Voltooiïng van deze aioon - LXX, Daniël 12 (versie: 31-08-2022)
De profeet Daniël ontvangt terwijl hij werkzaam is aan het hof van de keizer van de Nebukadnezar en opvolgers diverse visioenen, die verzamelt zijn in het Oude Testament onder "Daniël", waarvan dit hoofdstuk 12. De tekst wijkt af van de traditionele, omdat dit niet de Hebreeuwse, maar onherziene Griekse is.

Jezelf stellen voor de zoon - Lukas 21 (versie: 31-08-2022)
Een fragment uit de reeks toekomstvoorspellingen gedaan door Jehsoe de Gezalfde in het eu-angelion van Lukas. Gaat over de kenmerken van de tijd waarin de aioon tot voltooiïng komt.

 

THEMA: LEVEN NA DE DOOD

Huwelijk in de Opstanding (van doden) - Lukas 20 (versie: 12-08-2022)
Jehsoe krijgt een vraag van mensen die niet in "leven na de dood" geloven over "leven na de dood". In het antwoord wordt een fragment van een beeld geschetst van hoe het leven in de nieuwe aioon, oftewel: de nieuwe tijd, - als je er deel aan krijgt - zal zijn.

Jouw ziel vinden - Matthaios 10 (versie: 24-09-2022)
Een spreuk over het vinden van jouw ziel.

 

THEMA: UITSPRAKEN VAN MEESTER JEHSOE

Wanneer deden wij het goede dan? - Matthaios 25 (versie: 26-09-2022)
De zorgvuldige lezer zal begrijpen dat het er niet gaat om "het goede te doen" maar om iets te verkrijgen, waarmee het goede doen als vanzelf gaat. Zoals een goede boom vanzelf goede vrucht draagt. Dus verkrijg datgene en wees verder niet bezorgd.

Wie jou ontvangt, ontvangt mij - Matthaios 10 (versie: 24-09-2022)
Jehsoe schetst zijn belang, dat wij weten, dat zijn medevertrouwelingen familie van elkaar zijn.

Ezelsmaalsteen in de zee - Lukas 17 (versie:25-09-2022)
Na vertaling blijkt de spreuk over de "maler" interessante details te bevatten. In woordgebruik lijkt het te verwijzen naar de "maler" in de Onthulling van Joannes (zie daarin de Ontuchtpleegster en Babyloon Viel). Dat het specifiek om de ezelssteen gaat, is wel in de Griekse grondtekst van de Textus Receptus, maar in de moderne Griekse grondteksten staat alleen "molen steen". 

Gelukkig is wie hem in zich heeft - Lukas 11 (versie 10-09-2022)
Door een persoonlijk voornaamwoord nu in het juiste geslacht te vertalen, begrijp ik - de simpele ziel - nu ook waar dit over gaat.

Maar van één ding is nodig - Lukas 10 (versie: 09-09-2022)
Jehsoe is onderweg en komt in een dorp, waarbij hij uitgenodigd wordt in het huis van Martha.

Van wie niet heeft wordt afgenomen - Lukas 8 (versie: 07-08-2022)
Deze titel suggereert een gemene situatie. Toch staat het in traditionele vertalingen zo beschreven. Maar Jehsoe zegt duidelijk dat we goed moeten opletten. Dus begrijpt u nu wat hij bedoelt?

Wie is de grootste in jullie? - Lukas 9 (versie: 08-09-2022)
Een eenvoudige vraag, maar de letterlijke lezer zal begrijpen wie de grootste is.

Jij weet niet wat voor geest jij hebt - Lukas 9 (versie: 08-09-2022)
Is Jehsoe in hoofdstuk 3 nog niet eens geboren, staat er in hoofdstuk 9 dat zijn dagen vervuld zijn, maar we moeten dan nog tot hoofdstuk 24. Als lezer bent u dit al vergeten als u hoofdstukken verder bent. Toch een apart verhaal. Jehsoe reist via Samaria, waarbij de Samaritanen nog een apart bezoek van de Gezalfde (de Christos) verwachten. Maar nee.

 

THEMA: VERHALEN OVER MEESTER JEHSOE

Goede nieuws van Joannes 1 (compleet eerste hoofdstuk) - Joannes 1 (versie: 23-08-2022)
In dit eerste hoofdstuk maken we kennis met Joannes die Doopt. In andere geschriften wordt deze man als exentriekeling beschreven die in de woestijn leeft en sprinkhanen en honing eet. De Meester beschrijft Joannes als de meest rechtvaardige dat een mens onder de wet kan worden. Onze roepende in de woestijn is om een nieuwe meester en nieuwe tijd aan te kondigen. Hij getuigt dat Jehsoe niet alleen meester is, maar als Christos en enige zoon op schoot bij God zijn papa dingen aan ons leert. Maar, hij wil familie-uitbreiding en daar komt de lezer aan bod.

Goede nieuws van Joannes 2a (eerste deel van het tweede hoofdstuk) - Joannes 2 (versie: 23-09-2022)
Jehsoe... voor ál uw feesten en partijen! Een aanrader. Jehsoe komt op een huwelijksfeest, maar de opperhofmeester aan dit welgestelde huis had niet genoeg wijn ingekocht. Een bijzonder tafereel begint zich af te spelen, dat bekend staat als het eerste wonderteken van de Christos.
Een detail is dat het huwelijksfeest op de zevende dag is sinds de doop. Het is ook de derde dag nadat hij enkele van zijn leerlingen om zich heen verzameld had. Dit kan een symbolisch beeld zijn voor het aantal millenia sinds de grondvesting van de Oeranos en Grond, en de derde millenia na Christos waarop ook het "huwelijk" van Gods volk plaats vind. Maar u kunt het ook lezen als een interessant en vermakelijk verhaal...
Goede nieuws van Joannes 2b (tweede deel van tweede hoofdstuk) - Joannes 2 (versie: 25-09-2022)
Opruiming in het heiligdom. Er is van alles te koop. Net zoals Nederlanders de meubelboulevard tijdens Pasen bezoeken, bezoekt Jehsoe het heiligdom, maar met geheel andere plannen...

Goede nieuws van Joannes 4b (tweede deel van vierde hoofdstuk) - Joannes 4 (versie 10-09-2022)
Jehsoe was vanuit Judea, door Samaria, naar Galilea gereisd. Terug in Kana - waar hij in hoofdstuk 2 bij het slecht geregelde trouwfeest, op zijn manier voor extra wijn gezorgd had ;) - komt iemand van het koninklijk huis hem tegemoet. Dit is de aanloop voor het tweede wonderteken...

Goede nieuws van Joannes 5 - Joannes 5 (versie: 14-09-2022)
De zoon kan niets zonder zijn vader. Dit hoofdstuk beschrijft het dieptepunt van godsdienst in de tijd dat Jehsoe rondwandelde op het aardoppervlak. Een maan zit achtendertig jaar bij een wonderlijke bron om genezen te worden, maar niemand helpt hem erin als een boodschapper (een engel) het wateroppervlak raakt, zodat hij genezen kan worden. Als de man eenmaal genezen wordt door Christos, dan vallen de Joodse mensen erover dat dit op de sabbat gebeurt is. Vervolgens begint men een gesprek met Jehsoe over deze halsmisdaad, waarop de Jehsoe uitleg geeft. De oplettende lezer zal opmerken dat hij naar "de zoon" verwijst als een derde.

Goede nieuws van Joannes 6a (eerste deel van het zesde hoofdstuk) - Joannes 6 (versie: 22-10-2022)
Een beschrijving van het wonderteken "Eten van Christos", waarbij een paar broden en twee snacks uitgedeeld worden aan vijfduizend mannen, en waarschijnlijk ook vrouwen en kinderen, maar die worden niet vermeld. Dit verhaal is een beeldende voorloper op de uitspraken die volgen...
Goede nieuws van Joannes 6b (tweede deel van het zesde hoofdstuk) - Joannes 6 (versie: 22-10-2022)
De leerlingen van Jehsoe maken een schuine oversteek over het Meer van Galilea... Een bijzonder wonder waar normaal weinig aandacht aan besteed wordt. In dit geval heb ik het toegelicht met details, zodat u het net zo leuk kunt vinden om te lezen als ik.
Goede nieuws van Joannes 6c (derde deel van het zesde hoofdstuk) - Joannes 6 (versie: 22-10-2022)
Weet u het wonderteken van "Eten van Christos" nog? De mensen die toen te eten hebben gehad zijn Jehsoe gevolgt. Vervolgens ontstaat er een interessante lering. Even voor u als lezer: Jehsoe heeft het niet over het "eten van Jehsoe" maar over het "eten van Christos". Wie dat begrijpt kan smakelijk lachen om de afloop van dit gesprek. Of er van walgen... het is maar net hoe u er naar kijkt.

Goede nieuws van Joannes 10 - Joannes 10, NT (31-12-2023) 
In de parabel van de Goede Herder vertelt Jehsoe dat schapen alleen naar de stem van hun eigen herder luisteren en wegvluchten van de vreemde loonwerker of dief.  Jehsoe zet de denkwereld van de Joden op hun kop en zij willen hem daarom stenigen. Daarbij wordt hij beschuldigt van demonie en later ook blasfemie. 

Als vertaler ontdek je dat het eu-angelelion (evangelie) van Joannes opgebouwd is uit verschillende verhalen en manuscript-fragmenten, door verschillende soorten Grieks, woordgebruik, spelling, maar desondanks dat blijft het een mooie samenstelling. Het bevat zeer treffende uitspraken en dankzij deze bundeling van verhalen zijn veel profetische woorden bewaard gebleven. Er zijn ook sporen dat de samensteller een mysticus is, die een profetische boodschap in de samenstelling heeft verborgen.

PAALHECHTING VAN JEHSOE
Overgeving en paalhechting van Jehsoe - Joannes hoofdstukken 18, 19, 20 en 21 (versie: 02-02-2024)
Zéér letterlijk vertaalde tekst van de laatste hoofdstukken van het Johannesevangelie: van de overlevering tot na de opstanding. De letterlijke vertaling werpt een hele andere blik op de reeks gebeurtenissen en ook de betekenissen ervan. De tekst spreekt niet over een Judas die Verraad maar over een Judas die Overgeeft (Grieks: para-dido).
Wanneer er gesproken wordt over het sterven van Jehsoe, dan is er niet sprake van een kruis, maar van een paal (stauros). De twee Griekse woorden komen op verschillende manieren terug in de tekst. Daarbij zet ik - als vertaler - telkens achter het <-teken de onvervoegde vorm vsn het Griekse woord. Hierdoor zult u de verbanden gaan zien die de schrijver, of schrijvers, van het Johannesevangelie u willen tonen.
Gedurende het letterlijk vertalen van de tekst werd mij duidelijk dat hoofdstuk 18 en 19 ongeveer dezelfde schrijfstijl en grammatica hebben, maar de hoofdstukken 20 en 21 een mengelmoesje en samenstelling van diverse teksten waren. Door het extreem letterlijke vertalen wat ik nu gedaan heb, kunt u dat ook teruglezen in de tekst. Ik heb er namelijk niet voor gekozen om de tekst kunstmatig te harmoniseren, zoals dit traditioneel klaarblijkelijk wel gedaan werd. Ik heb er ook voor gekozen om de originele hoofdstuk en paragraaf indeling van de maniscript-componist te benadrukken door iedere aangegeven paragraaf van een schuingedrukte titel te voorzien. De schuingedrukte titels moet u dus een beetje negeren, want ze dienen alleen dat u de originele paragrafen en afzonderlijke manuscripten kunt herkennen. Later kunnen deze titeltjes ook gebruikt worden om in een praktische inhoudsopgave op te nemen. Mocht u zelf een bijbelvertaling willen maken op basis van deze - dat mag - dan kunt u deze informatie naar eigen inzien gebruiken en aanpassen.
Veel plezier met uw herontdekking van dit bijzondere verhaal.
 

 

THEMA: LXX, het Griekstalige Oude Testament

Het geworden van de Grond en de Oeranos - LXX, Genesis 1 (versie: 29-04-2022)
De ontstaansmythe over het ontstaan van de kosmos ('Γένεσις κόσμου') met extra aandacht voor het Griekse woord "gigomai" (geworden).

Oorsprong van Babel: de toren van Sunchusis in Sennaar - LXX Genesis 11:1-9 (versie: 05-09-2022)
Iedereen die zich verveeld heeft bij zondagsschool kent het verhaal van de Toren van Babel wel. Oke, en dan is dit het verhaal zoals die in het Griekse Oude Testament, de septuaginta, of LXX, beschreven staat. Het verhaal past qua schrijfwijze en inhoud niet meer zo goed in het Joodse Oude Testament, maar desondanks dat een mooie historie.

Paralel van de Parabel van de Ontuchtpleegster en de Draak - LXX Ezechiël 28 (versie: 14-03-2023)
Een fragment uit het bijbelboek Ezechiël uit het Griekstalige Oude Testament (de LXX). Het beschrijft een mythisch wezen en een koninkrijk en vertoond een paralel met de parabel van de Ontuchtpleegster en de Draak die in de Onthulling van Joannes (Openbaring van Johannes) staat.

Dekaloog - LXX Exodus 20 (versie: 20-03-2023)
De tien geboden die Mozes van God ontving, vertaald vanuit het Grieks.

Overweging tegen Jeremia - Jeremia 18 (versie: 30-12-2023)
Nadat het volk van Israel geconfronteerd werd met de woorden van Jeremia, dat Meester het volk als een bonk klei van de pottenbakker wil kapot smijten, willen ze een samenzwering tegen hem plegen. Ze willen hem slaan met woorden om hem zo klein te krijgen.
De tekst spreekt over een "berekening" tegen Jeremia, oftewel een "overweging" of indirecter: een plan.

SERIE: PARABEL VAN DE OERANOS
De volgende teksten zijn fragmenten uit de Wet en Profeten die beeldend de Oeranos schetsen. Het kan een leeshulp zijn om een beter beeld bij de gebruikte symbolen in de Onthulling van Joannes te begrijpen.
- Mozes ontvangt het model - LXX Exodus 25 (versie: 14-03-2023)
Mozes ontmoet Meester-God in de berg en tijdens deze veertig dagen durende ontmoeting, ontvangt Mozes een uitleg en opdracht om een mobiele tempel te laten bouwen en zelf bepaalde onderdelen ervan te vervaardigen.
- Parabel van de Oeranos - LXX Exodus 40 (versie: 14-03-2023)
Dit is een Nederlandse vertaling vanuit de Griekstalige LXX. Wanneer bepaalde versnummers ontbreken, is dat omdat de inhoud van het geschrift afwijkt van de traditionele versie. Zo wordt er in de LXX niet gesproken over een wasvat voor de priesters. Dat is interessant, want daardoor weten we dat de Hebreeënbrief in het Nieuwe Testament niet geschreven is op basis van de LXX maar met de traditionele versie. Veel andere geschriften van het Nieuwe Testament zijn wel op basis van de LXX.
- Gouden Reukoffer-altaar - LXX Exodus 30 (versie: 20-03-2023)
In de Onthulling van Joannes (traditioneel: Openbaring van Johannes) wordt Joannes een paar keer een altaar getoond bij de troon van God, waarop ook reukwerk verbrand wordt. Dit is een gouden altaar en moet ook niet verward worden met het andere offer-altaar. Deze tekst is ter illustratie van het visioen van Joannes.
- Zonen van vetheid in Zacharia - LXX Zacharia 4 (versie: 14-03-2023)
In hoofdstuk 11 van de Onthulling van Joannes spreekt Joannes over de twee olijven/olijfbomen voor de troon van God. Hiermee verwijst de profeet naar dezetekst uit het Oude Testament van de profeet Zacharia.
   - Wie was Zorobabel? - LXX Sirach 49 (versie: 20-03-2023)
   Zacharia spreekt over Zorobabel. Om die profetie beter te begrijpen, is het goed te weten wie Zorobabel is. Dit is namelijk een tempelbouwer en leider van Juda geweest.

PROFETISCHE PSALMEN SERIE
LXX Psalm 109 (versie: 14-03-2023)
In het traditionele Oude Testament is dit psalm 110.  

PROFETIE IN DE LXX
Jehsoe in Jesaja 49 - LXX Jesaja 49 (versie: 20-03-2023)
Het gaat over de komst van de Slaaf van God en de komst van de nieuwe heersers. Lezers van de profetie van Joannes zullen begrijpen dat dit over de laatste van de zeven eindtijden gaat.

OVERIG IN LXX
Naam van God verteld aan Mozes in het Grieks - Exodus 3 (versie: 20-03-2023)
De meester verteld hoe hij aangekondigd dient te worden aan de stammen van Israel. Deze naam is terug te vinden in het visioen van de Onthulling van Joannes (traditioneel: Openbaring van Johannes).

Sprinkhanen hebben GEEN koning - Spreuken 30 (versie: 20-03-2023)
Hiervan is geciteerd door Joannes in Openbaring hoofdstuk 9.
Het zijn dus geen sprinkhanen...

_____________________

THEMA: MIJN EERSTE VERTAALOEFENINGEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT  ;-)

Samaritaanse vrouw bij de Waterput - Joannes 4 (versie 30-01-2022)
Bij een omweg ontmoet Jehsoe een Samaritaanse vrouw bij een waterbron. Gezien Joden en Samariaten elkaar het daglicht niet in de ogen gunnen, ontstaat er een apart gesprek. Dit betreft nog een vertaling toen ik nog een aantal zaken te leren had van het Grieks.

Onze Vader volgens Matthaios en Lukas - Matthaios 6:9-13 en Lukas 11:2-4 (versie 13-01-2022)
- Onze Vader volgens Lukas nog een keer vertaald - Lukas 11 (versie: 14-10-2022)
Jehsoe leert hoe we moeten bidden. Dan gaat het minder om de tekst, maar meer om de manier waarop, namelijk in de imperatief. Dit betreft nog een vertaling toen ik nog een aantal zaken te leren had van het Grieks. Vandaar dat ik aan een hertaling van de oudere fragmenten gestart was. Ten aanzien van de heilige geest, is hier een bijlage: Bijlage heilige geest in grondtekst Lukas 11
Overigens is iedere keer als ik "heilige geest" in de grondtekst van de Textus Receptus 1550 na kijk de heilige geest zonder hoofdletter en meestal ook zonder bepaald lidwoord. Maar met deze bijlage ziet u het zelf ook.

Hierbij ook gelijk het vervolg op het Onze Vader van Lukas:
Onbeschaamd vragen wat je wil - Lukas 11 (versie: 14-10-2022)
Een parabel waarbij geschetst wordt dat wanneer men God schaamteloos benadert en dingen vraagt, men uiteindelijk krijgt wat men vraagt.
Dit verhaal vertoond qua schrijfstijl en diverse stijlkenmerken bijzonder veel overeenkomst met een parabel over de "onrechtvaardige rechter" een stuk verderop in Lukas. Vermoedelijk hebben ze origineel bij elkaar gehoord, maar heeft de samensteller van Lukas ervoor gekozen ze op te splitsen.
De aanhouder wint (beter bekend als: de onrechtvaardige rechter) - Lukas 18 (versie: 15-10-2022)

 

THEMA: FEESTDAGEN

Pinksteren volgens Lukas - Handelingen 2 (versie: 15-05-2022)
Stormgluid, onrust en iedereen verstaat de volgelingen van Jehsoe, uit alle uithoeken van de wereld...

Hemelvaartsdag volgens Lukas - Handelingen 1 (versie: 16-04-2022)
Waarom vieren we Hemelvaartsdag? Lees het verhaal van de elf studenten van Jehsoe en de zoektocht naar de twaalfde.

Kerstverhaal volgens Matthaios - Evangelie van Mattheus/Matthaios 1 en 2 (versie 24-12-2021)
Drie magiërs uit de plaats waar de zon op komt, een voetkus en een familiestamboom.

 

THEMA: FRAGMENTEN VAN DE BRIEVEN VAN PAUL

De gehele volheid verenigt in Hem - Kolassaenzen 1, eerste deel (versie: 24-09-2022)
De Kolasseanzen-brief begint met een beschrijving over het plan met de kosmos - de wereld. Een klein detail: Het viel me nu pas op dat in de transcripties en de manuscripten geen Kolosseanzen maar Kolassaenzen staat. In een volgende versie van dit bestand, zal dit detail aangepast zijn. Grappig dat dit zo over het hoofd gezien kan worden :)

 

THEMA: JOODS-MESSIAANSE PARABELEN

Oude Testament als schatkamer, volgens Matthaios - Matthaios 13 (versie: 17-08-2022)
De schrijver ziet vanuit het perspectief van de nieuwe aioon terug op het oude.

Landbouwers en de landheer, volgens Mark - Mark 12 (versie: 31-08-2022)
In het begin zult u als lezer denken, wat is dat toch een naïeve landheer... Maar het is een mooie parabel vooraf aan het moment dat Jehsoe aan de kruisigingspaal gehecht zou worden.

 

THEMA: OVERIGE PARABELEN

Tarwe en Dolik, volgens Matthaios - Matthaios 13 (versie: 31-08-2022)
- uitleg Tarwe en Dolik, volgens Matthaios - Matthaios 13 (versie: 16-08-2022)
Een boer zaait goed zaad, maar vervolgens staat er een vervelend gras tussen. Na overleg wordt er besloten om alles maar te laten staan en pas bij de oogst alles eruit te halen. Het is een beeld dat volgens Matthaios geschetst is door Jehsoe om een facet van de komst van de nieuwe aioon uit te leggen. De volgorde van zaken is anders dan in de Onthulling van Joannes, maar dat zal de oplettende lezer ook wel door hebben...

Sleepnet, volgens Matthaios - Matthaios 13 (versie: 16-08-2022)
Hierbij schetst de auteur een situatie waarbij men in een "hellevuur" kan komen nadat je in het Koninkrijk terecht bent gekomen. Ra ra hoe kan dat? Wie ogen heeft en verstand, die denkt na. ;)

 

OVERIG

Alle zonden worden weggezonden, maar... - Mark 3:28-30 (versie 01-08-2022)
Kort fragment over zonde tegen heilige geest. Logisch dat dit een blijvende scheiding veroorzaakt, want (een) heilige geest is het in-God zijn. Let op: kijk naar het gebruik van hoofdletters en ook het gebruik van lidwoorden bij de Heilige Geest of (een) heilige geest. De grondtekst van 1550 volgt de lijn van de inhoud van Onthulling van Joannes, dus (een) geest(en) van God. In het Kerstverhaal van Matthaios heb ik - vertaler Vincent - het lidwoord erbij vertaald, wat incorrect is. Dus, nu u dit weet, kunt u daar rekening mee houden.

 

   - groetjes van Vertaler Vincent

Teksten downloaden van NT, LXX, apokrieven en pseudopigrafen
Spitten in academische maar ook oude woordenboeken, het zijn schatten van informatie, vaak worden interessante details in nieuwere versies en herdrukken weggelaten. Op deze website is ook mijn elektronische boekenkast te vinden met scans van manuscripten, oude woordenboeken, maar ook handige en eenvoudige hulpprogramma's.
- m.v.g, Vertaler Vincent

Disclaimer: Iedereen is zelf verantwoordelijk om bovenstaande zaken uit te zoeken. De informatie op deze pagina is voortgekomen uit eigen onderzoek en is als een persoonlijk experimentje te beschouwen. De vertaler heeft geen klassieke of theologische scholing genoten. Het dient daarom ook verder geen aanzien te genieten, aldus de vertaler zelf.

© Christos Vertaling, sinds Kerstavond 2021. Zie over het delen, kopieeren en gebruiken van de bovenstaande teksten de pagina Informatie.