Archiefkast

Deze letterlijke vertaling van het Nieuwe Testament van de Bijbel is een project dat steeds verder vordert. Als er nieuwe versies van teksten zijn, dan worden de oude versies (die eerder bij Teksten downloaden stonden) op deze pagina geplaatst. Op die manier kunt u terugkijken naar voorgaande versies.

Oude boeken uit het archief
Welkom in het archief van Christos.nl
Als u op zoek bent naar de werkbestanden met Griekse woord-voor-woord teksten, neem dan contact op met de vertaler, want deze helpt u graag verder.
- m.v.g, Vertaler Vincent

ARCHIEF van de Christos Vertaling:

Onderste zes bestanden "toekomstvoorspelling" zijn veroudert en toen in de Archiefkast geplaatst, omdat er een nieuw bestand maar dan met de complete Openbaring van Johannes op deze websote geplaatst is. Zie daarvoor "Teksten downloaden" <-- klik daarop.

Toekomstvoorspelling over de geel-blauwe legers - Openbaring 9 (versie 05-06-2022)
De put van de Abyss wordt geopend en een koning komt eruit... De Euphraat valt droog... Geel-blauwe legers hebben eindeloos veel manschappen en hebben tot een bepaalde datum oorlog. Een derde van de wereldbevolking sterft in die oorlog.

Toekomstvoorspelling over de Vrouw en de Draak - Openbaring 12 (versie 13-06-2022)
Vrouw baart een kind. Het kind wordt achtervolgt door de draak. Uiteindelijk wordt het kind op een speciale plaatst gebracht. Bestudeer de tekst en ontdek later de betekenis.

Toekomstvoorspelling van de vier ruiters van de apocalyps - Openbaring 6 (versie 26-05-2022)
Het geheim wordt getoond, vier paarden met bijzondere ruiters... Stemmen uit het altaar... En koningen die zich met volk onder de grond laten plaatsen. Als dat maar goed komt...?

Toekomstvoorspelling van de twee beesten en het merkteken - Openbaring 13 (versie 11-01-2022)
De wereldberoemde profetie over het getal 666 en een Beest uit de Zee. De vertaling is érg letterlijk en is een "werk in uitvoering", maar desondanks een aanwinst voor hen die interesse in het onderwerp hebben. (Let op: in deze versie wordt nog over "de Aarde" gesproken, maar dit betreft "de Grond, het aardoppervlak".)

Toekomstvoorspelling over de stad op de zeven bergen - Openbaring 17 (versie 21-05-2022)
Johannes krijgt in een visioen een vrouw aan het water te zien. Vervolgens laat een boodschapper (engel/angelos) diverse andere zaken zien en geeft uitleg. De gebruikte woorden sluiten aan op Genesis 1 (LXX) en Openbaring 13 op deze pagina.

Openbaring van Johannes (oud) - Openbaring compleet (versie 31-07-2022)
Dit is de eerste versie van de vertaling van alle hoofdstukken. Het verschil met de nieuwste versie is dat hier nog enkele verschrijvingen in staan. Dankzij lezer(s) zijn deze gecorrigeerd. De nieuwste versie staat op onze pagina Teksten downloaden.

Goede nieuws van Joannes 2b (tweede deel van tweede hoofdstuk) - Joannes 2 (versie 24-08-2022)

Concept Paralel Tabel (versie: 22-09-2022) Dit was de eerste versie van de Paralel Tabel. Deze werd toen nog een concept-versie genoemd, omdat er nog veel onduidelijk was. De huidige versie is te downloaden bij "Teksten downloaden" en zal bij herzieningen vervangen worden. Toch wordt dat momenteel gezien als de definitieve versie. Belangrijk is te kijken naar een genoemde datum en de "dief in de nacht" die ruim vooraf plaats heeft.
 

_______________

OUDE BESTANDEN VAN DE PAGINA AANTEKENINGEN:

Spiekbrief van voorzetsels per naamval (versie: 11-04-2022)
Is vervangen door: Griekse voorzetsels en naamvallen (versie: 30-09-2022)
Een eenvoudig overzicht van veelgebruikte Griekse voorzetsels en wat de betekenis daarvan is. De betekenis van de voorzetsels is afhankelijk van de naamval van het woord dat op het voorzetsel volgt. Ook is de betekenis soms afhankelijk van de situatie. Verder is er een overzichtje van wat een voorzetsel kan betekenen als deze onderdeel van een woord is.

------

Er is voor gekozen om oude bestanden niet weg te gooien. U kunt zo een goed overzicht krijgen van het project.

De vertaler van dit project en maker van de website raadt u aan alle op de website aanwezige tekstbestanden te downloaden. U kunt dan altijd offine de teksten lezen en mocht de website er (tijdelijk) niet zijn, dan kunt u de teksten ergens anders plaatsen. Desgewenst kunt u ze ook doorsturen aan anderen of op andere wijze delen.