Uitleg

Welkom bij de Christos Vertaling.

"Het leest als een aporief, maar apocrief is het niet...!"

Dit is een altijd-voortdurende eenmans-hobby van het zéér letterlijk vertalen van teksten uit het Nieuwe Testament, apocriefe geschriften en teksten uit de Septuaginta (dat is het Griekstalige Oude Testament) - ook bekend als de LXX.

De vertaler, heeft geen klassieke talen gedaan, ook geen theologie, maar heeft gedurende de corona-tijd samen met een enthousiaste docente Grieks geleerd. Vervolgens de stoute schoenen aangetrokken en gewoon begonnen. Het dient dus niet al te zwaar of serieus opgevat te worden. Hij is niet christelijk opgevoed, maar het dankzij een oude bijbel, die hij op zijn vijftiende kreeg, wel interesse gekregen in de teksten. Dit kwam voort uit zijn interesse voor de toekomst voorspellingen over "het einde der tijden", waaronder de Maya Kalender en Nostradamus, maar de Openbaring van Johannes (achterin de Bijbel) is daar de bekendste van. Deze wordt veel aangehaald in films, maar ook in boeken en politiek. Wie het rustig leest, zal dit zeker gaan herkennen.

Bij het vertalen wordt er gebruik gemaakt van academische woordenboeken (van o.a. Muller, Montijn, en de Greek Lexicon van Liddel, Scott & Jones) en voor het determineren (=uitpluizen) van woorden het gratis programma Diogenes. Verder wordt het "al het christelijke" niet gebruikt. Het is dus vertaald zoals men het in de Griekse wereld bedoeld heeft. Omdat het letterlijk is, heeft u soms wat extra aandacht nodig, om alles goed te begrijpen. Maar gelukkig is het geen leeswedstrijd van "wie het snelste alles gelezen heeft"...

Gedurende het vertalen wordt er een grote aantekenlijst bijgehouden met alle gebruikte woorden en betekenissen. Op die manier worden bij woorden die dubbel of vaker voorkomen, (bijna) altijd de zelfde betekenissen gebruikt. Deze vertaling is daarmee dus een handig studie-middel geworden, zeker omdat traditionele vertalingen dit niet gedaan hebben. Het neemt namelijk veel tijd en bijzonder veel moeite in beslag om dat op die manier te doen.

Verder heeft de vertaler er alle aandacht aan besteed om "broodkruimelS" voor de spoorzoeker en uitleg voor de starters in de tekst te plaatsen. Als er woorden of uitleg is toegevoegd, dan staat dit cursief (schuin-gedrukt) in de vertaalde tekst.

En voorlopig is de vertaler ook nog per e-mail bereikbaar voor vragen, waarbij geen vraag te dom is. U hoeft geen specialist of expert te zijn. Want vergeet niet dat de vertaler zelf ook op ontdekkingstocht is, maar hij kan bijna alles voor u vinden - als het om de tekst gaat :)

Misschien heeft u een suggestie of heeft u verschrijvingen of taalfouten gevonden, waarmee u de vertaler erg blij maakt als u hem erop attendeert...

De slogan "Het leest als een aporief, maar apocrief is het niet...!" zegt alles over de vertaalde teksten op deze website. Het apocriefe betekent in het Grieks: het verborgene. Maar meestal denkt men bij apocriefe boeken aan de boeken die niet in de Bijbel staan.

De meeste mensen die al bekend zijn met de Bijbel en het Nieuwe Testament, zullen wel wat kunnen herkennen. Maar het komt bij sommige passages ook voor dat de betekenis compleet verandert is. Dit was ook voor de vertaler een verrassing. Speciaal om die reden is de pagina "Waar gaat dit nu over?" gemaakt. De vertaler heeft gedurende het vertalen al een blik voortui kunnen werpen en begrijpt dus waar het in grote lijnen om draait. In elk geval zult u verrast worden, of snel naar een andere website gaan wat meer uw interesse heeft ;)

STAND VAN ZAKEN
Op 22 januari 2021 begonnen met Grieks te leren en dankzij mevrouw Steijlemans - u kunt haar vinden op Youtube - de Griekse naamvallen geleerd en een goede basis in de Griekse grammatica. Dat jaar kon afgesloten worden met een vertaling van het Kerstverhaal volgens Matthaios. Eind Juli 2022 kon de afronding van een compleet bijbelboek geviert worden, namelijk: de Onthulling van Joannes (traditioneel bekend als: de Openbaring van Johannes). In het laatste deel van 2022 is de aandacht gericht op de parabelen (gelijkenissen) en het Eu-angelion van Joannes (Johannesevangelie).

TOT SLOT
Dan rust mij als vertaler niets anders, dan u een mooie ontdekkingsreis toe te wensen. Doe er uw voordeel mee. U bent niet voor niets eraan begonnen en u zult het vinden ook.


                      - de hartelijke groeten van Vertaler Vincent

Zoeken in de bijbel
Deze website is in elkaar gezet door iemand die zelf nieuwsgierig was naar de letterlijke inhoud van het Nieuwe Testament. Daarbij ging er een wereld open en bleek het een boek te zijn die gaat over de komst van een nieuwe tijd. Ontdek mee met de vertaler en deel het met anderen.
- m.v.g, Vertaler Vincent


---

DONATIES
De teksten op deze website zijn kosteloos te downloaden. Ook neemt de vertaler geen donaties aan. Mocht u het project willen steunen, dan doet u dat door dit bekendheid te geven. Laat het anderen weten, vrienden, familie en wild-vreemden...

COPYRIGHT-VERKLARING
Er rust auteursrecht op de vertaalde teksten op deze website. Dat wil zeggen, dat de auteur toestemming dient te verlenen als u de teksten wil kopiëren en publiceren en gebruiken voor eigen doeleinden. Bij deze ontvangt u toestemming voor Copyright-verklaring: Bij deze heeft u toestemming om deze tekst te delen, kopiëren en publiceren, op welke wijze dan ook.